A farkos kétéltűek kereskedelmét, tartását és tenyésztését szabályozó kormányrendelet

A farkos kétéltűek kereskedelmét, tartását és tenyésztését szabályozó kormányrendelet

Az alábbi rövid cikk tájékoztatásként, magyarázat gyanánt készült a 2017 során kiadott, többek között egyes farkos kétéltű taxonok kereskedelmét, tartását és tenyésztését is szabályozó kormányrendelethez (199/2017. (VII.10.) ).

A rendelet vonatkozó részletének szövege:

2. § A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Tilos a szalamandrafélék (Salamandridae) és a szögletesfogsorú-gőtefélék (Hynobiidae) bármely faja egyedének, valamint a koreai hasadékszalamandra (Karsenia koreana) egyedének tartása, tenyésztése, forgalmazása, illetve e célra újabb példány nem szerezhető be.”

Rövid összefoglalás:

Karsenia koreanaA kormányrendelet értelmében 2017 júliusától fogva tilos a rendelet szövegében feltüntetett fajokat, rendszertani csoportok tagjait árusítani, szaporítani vagy gondozni (azzal a kivétellel, hogy a már meglévő állatok életük végéig megtarthatóak). A hétköznapi gyakorlatban a szögletesfogsorú-gőtefélék (Hynobiidae) és a koreai hasadkészalamandra (Karsenia koreana) betiltása nem okoz számottevő változást, mivel e fajok gondozása idehaza nem jellemző.


A szalamandrafélék (Salamandridae) családjának tagjai közt azonban találunk olyan fajokat, melyek korábban rendszeresen előfordultak a hazai kisállat-kereskedelemben. Így például:
 • tűzhasú gőték (Cynops fajok)
 • krokodilgőték (Tylototriton fajok)
 • spanyol bordásgőte (Pleurodeles waltl)    

Kínai tűzhasú gőte     Krokodilgőte      Spanyol bordásgőte
   Kínai tűzhasú gőte                   Krokodilgőte                  Spanyol bordásgőte
   (Cynops orientalis)               (Tylototriton sp.)                 (Pleurodeles waltl)

A szalamandrafélék családjából semelyik faj sem forgalmazható. Gyakran felmerülő kérdés, hogy mi a helyzet a közkedvelt mexikói axolotlttal (Ambystoma mexicanum)? A mexikói axolotl továbbra is szabadon forgalmazható, hiszen ő a harántfogú gőtefélék (Ambystomatidae) családjába tartozik, így nem esik a rendelet hatálya alá.

axolotl


A betiltott fajok részletesebb ismertetése, a tiltás okai és a rendelet hatálya alá eső nemzetségek teljes listája a cikk további részében olvasható!


Részletes ismertetés:
Rajzóspórás gomba
Az alábbi szabályozás tehát a korei hasadékszalamandra, mint önálló faj kivételével magasabb rendszertani kategóriákat, családokat jelöl meg, melyeknek gondozását, szaporítását és kereskedelmét megtiltja. A tiltás oka az, hogy az érintett taxonokba tartozó fajok jelentős hányada hordozója az ún. chytridiomycosis-t kialakító, nemrég leírt Batrachochytrium salamandrivorans parazita rajzóspórás gombáknak (a B. salamandrivorans közeli rokona a Batrachochytrium dendrobatidisnek, mely elsősorban a békákat sújtó megbetegedés). Ezek a kórokozók megtelepednek a kétéltűek kültakaróján, és ott elszaporodnak. Ezzel jó néhány problémát okoznak az állatok bőrén, számottevő például, hogy megnehezítik azok légzését (ti. a kétéltűek légzésének nagyobbik hányadát biztosítja a bőrlégzés, és kisebb arányban képviselteti magát a még viszonylag fejletlen tüdő általi légzés), de ozmoregulációs rendellenességekhez is vezetnek, amik akár szív-érrendszeri károkat is okozhatnak. A fertőzött állatok az esetek túlnyomó többségében elpusztulnak. A chytridiomycosis terjedését békák esetében nem egész 20 éve kísérik figyelemmel a kutatók, az elsősorban gőtéket és szalamandrákat parazitáló faj azonban még új a tudomány számára is. A betegség egyre nagyobb hangsúlyt kap, ugyanis világszerte riasztó mértékben ritkítja a kétéltűfajokat, számos taxon már ki is pusztult – nagyrészt e fertőzésnek köszönhetően. A rohamléptékű terjedést az ember is elősegíti azzal, hogy különböző célokból (kutatás, kedvtelésből való tartás, bemutatás) kétéltű fajokat gondoz távol azok természetes élőhelyétől. Bár a kétéltűek többsége rendkívül érzékeny erre a gombabetegségre, vannak fajok, amik rezisztensek, így terjeszteni képesek a kórokozót, s ha ez olyan közegbe kerül, ahol korábban sosem volt megtalálható, akkor gyorsan képes hatalmas károkozásra az adott helyen őshonos kétéltű-populációkat illetően.

A rajzóspórás gombák könnyen terjednek, akár víz útján is, így a gazdaállatnak még csak ki sem kell kerülnie a vadonba, mi magunk is könnyen kijuttathatjuk a parazitát, akár csak egy vízcserével, használati eszközökkel. A fertőzés, kijutva a természetbe, tömeges elhullást okozhat őshonos kétéltűink körében, így a békák, gőték és szalamandrák egyébként sem feltétlenül erős populációit ritkítva. Sajnos a betegség kezelése, kiirtása rendkívül nehéz. Vizsgálatok kimutatták, hogy egyes nálunk is őshonos fajok esetében (pl. az emblematikus foltos szalamandránál) fokozottan megjelenhet a kártétel, s mint faunánk különleges és védett elemei, mindenképpen óvnunk kell őket.

A Batrachochytrium salamandrivoransról bizonyították, hogy 3 nagyon fontos fenntartója (olyan fajok, melyeket jellemzően nem vagy kevésbé betegít, így terjesztőkké válhatnak) van:
 • japán tűzhasú gőte (Cynops pyrrhogaster)
 • kékfarkú tűzhasúgőte (Cynops cyanurus)
 • észak-vietnámi szemölcsösgőte (Paramesotriton deloustali)

Japán tűzhasú gőte      Kékfarkú tűzhasú gőte    Észak-vietnámi szemölcsösgőte
Japán tűzhasú gőte            Kékfarkú tűzhasú gőte      Észak-vietnámi szemölcsösgőte
(Cynops pyrrhogaster)        (Cynops cyanurus)           (Paramesotriton deloustali)

E fajok mellett sajnos komolyan él a lehetősége annak, hogy egész rokonsági körük szintúgy képes fenntartani vagy terjeszteni a parazitát. Éppen ezért, e súlyos kétéltűbetegség terjedésének megakadályozása érdekében lép fel a kormányrendelet, betiltva olyan csoportok tartását és behozatalát, melyek potenciálisan fenyegetik az őshonos faunát.

A betiltott taxonokról:

kínai hegyiszalamandraAz egyik érintett család a szögletesfogsorú gőtefélék (Hynobiidae) családja, mely a Cryptobranchoidea alrendbe tartozik (közeli rokonaik az ázsiai elterjedésű óriásszalamandráknak). A szögletesfogsorú gőtefélékhez olyan fajok tartoznak, mint például a kínai hegyiszalamandra (Batrachuperus pinchonii), a japán karmosujjú gőte (Onychodactylus japonicus) vagy a szibériai szögletesfogú gőte (Salamandrella keyserlingii). A család kb. 45 fajt számlál, azonban tartásuk és kereskedelmük Magyarországon nem jellemző, így betiltásuk a megszokott fajkínálathoz képest sok változást nem okoz. A már említett, a tiltólistára önálló fajként felvett, tüdőtlenszalamandra-félék (Plethodontidae) családjába tartozó koreai hasadékszalamandra (Karsenia koreana) tartása ugyancsak nem jellemző nálunk.

A másik betiltott család a szalamandrafélék családja (Salamandridae). Ide majdnem 90 faj tartozik, többek között a nálunk is őshonos alpesi (Ichthyosaura alpestris) és pettyes gőte (Lissotriton vulgaris), a Triturus fajok (tarajos gőte, dunai gőte, alpesi tarajosgőte), továbbá a foltos szalamandra (Salamandra salamandra) is, de természetesen az ő tartásukat, kereskedelmüket már csak természetvédelmi oltalom általi védettségük is tiltja!

Foltos szalamandra      Alpesi gőte
       Foltos szalamandra                               Alpesi gőte
  (Salamandra salamandra)                 (Ichthyosaura alpestris)

A szalamandrafélék családjába azonban már több olyan nemzetség is tartozik, melyek képviselői a hazai állatkereskedésekben is megjelennek. Ilyenek például a krokodilgőték (Tylototriton fajok), a spanyol bordásgőte (Pleurodeles waltl), és a különböző tűzhasú gőte fajok is (Cynops sp.). A rendelet értelmében 2017 júliusától fogva e fajok kereskedelme, beszerzése, tartása és tenyésztése törvény által tiltott (azzal a kivétellel, hogy a már korábban beszerzett állatok életük végéig megtarthatóak).

Kardfarkú gőte    Vörösfarkú krokodilgőte
           Kardfarkú gőte                        Vörösfarkú krokodilgőte
        (Cynops ensicauda)                (Tylototriton kweichowensis)

Ami a szalamandrafélék családjánál (Salamandridae) félreértést szülhet, az az, hogy a náluk magasabb rendszertani csoport, az alrend tudományos neve is nagyon hasonló: Salamandroidea. Az alrendbe azonban számos más, további farkos kétéltű csoport is tartozik, melyek kereskedelme és gondozása továbbra is lehetséges. Közülük is a legszámottevőbb a ~30 fajt számláló Ambystomatidae család, azaz a harántfogúgőte-félék, melyek emblematikus képviselője (és nem utolsó sorban közkedvelt hobbiállata) az Ambystoma mexicanum – azaz a mexikói axolotl. Mivel ő csak alrendben azonos a szalamandrafélékkel, de nem tartozik egy családba velük (betiltásra csak a család került!), ezért az axolotl-ra a kormányrendelet nem érvényes, továbbra is bátran gondozható, árusítható és tenyészthető!

A tiltólistán szereplő nemzetségek részletes felsorolása*:
(*Az alábbi listán feltüntetett genusok valamennyi faja, alfaja, variánsa a tiltólistán szerepel!)

Hynobiidae család:
 • Batrachuperus sp.
 • Hynobius sp.
 • Liua sp.
 • Onychodactylus sp.
 • Pachyhynobius sp.
 • Paradactylodon sp.
 • Protohynobius sp.
 • Pseudohynobius sp.
 • Ranodon sp.
 • Salamandrella sp.
Salamandridae család:
 • Calotriton sp.
 • Chioglossa sp.
 • Cynops sp.
 • Echinotriton sp.
 • Euproctus sp.
 • Ichthyosaura sp.
 • Lissotriton sp.
 • Lyciasalamandra sp.
 • Mertensiella sp.
 • Neurergus sp.
 • Notophthalmus sp.
 • Ommatotriton sp.
 • Pachytriton sp.
 • Paramesotriton sp.
 • Pingia sp.
 • Pleurodeles sp.
 • Salamandra sp.
 • Salamandrina sp.
 • Taricha sp.
 • Triturus sp.
 • Tylototriton sp.

A cikk a Dánió Kft. megbízásából készült.

Írta: Liziczai Márk

Fényképek forrásai:
https://www.inaturalist.org/taxa/27658-Karsenia-koreana

https://hu.pinterest.com/keepexoticpets/fire-bellied-newts/

http://www.uniprot.org/taxonomy/8330

http://www.salamanderseiten.de/Cynopsseiten/Cynops_ensicauda.htm

http://www.salamanderseiten.de/archiv_cynops/cyanurus/yunnanensis/Galerie-PB/Galerie.htm

http://jodirowley.com/portfolio/tylototriton-sp/

http://www.milanzygmunt.com/reptiles/tylototriton-kweichowensis-red-tailed-knobby-newt-trnocolek-nachovy/

https://www.flickr.com/photos/helderconceicao/sets/72157622982348764/

http://www.iucnredlist.org/details/1095/0

http://www.pnas.org/content/110/38/15325/F3.expansion.html

http://www.caudata.org/forum/f1173-advanced-newt-salamander-topics/f24-photo-gallery-video-gallery-technique-discussion/f25-photo-video-gallery/50029-paramesotriton-deloustali-subadult.html

http://salamandersofchina.myspecies.info/taxonomy/term/55

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salamandra_salamandra_BM3.jpg

http://www.iucnredlist.org/details/59472/0

Regisztrált partnereink belépést követően további tartalmakat olvashatnak!

Olvasta már?

Szeretne tartani az akváriumában szép törpe gurámikat?

Kiváló minőségű törpe gurámi színváltozatok vannak raktáron a „DÁNIÓ”-ban, kereskedőkön keresztül a gazdáikra várnak!

Bővebben

A Lombard-sügér

Ennek a sügérnek az különböző nemű példányai annyira más színezetűek, hogy a hozzá nem értő külön fajnak gondolhatná őket!

Bővebben

A kobaltkék algázógéb

Az utóbbi időben egy új, békés halacska került az akváriumokba.

Bővebben

Javaslom minden akvarista kereskedő kollegának, aki őszinte kiszolgálást, megbízható szállítást, korrekt ügyintézést szeretne, bátran vásároljon a Dániótól!
Fehér Tamás

Bővebben

Korrekt, megbízható üzleti partner. A konkurencia közül kiemeli a garancia, amit valóban be is tartanak.
Marton Erik Ügyvezető

Bővebben

DÁNIÓ Kft. 2021 Minden jog fenntartva!

×

Elfelejtette a jelszavát?

×

Adja meg e-mail címét és küldünk önnek egy új jelszót!


×